Автоматично разпознаване на регистрационния номерn (ANPR)

Измерване на времето за пътуване
автоматично разпознаване на регистрационния номер (ANPR). Следене на отделните превозни средства, които преминават пунткове за измерване на определен маршрут. Регистрационния номер е проверен автоматично и криптиран от съображения за поверителност и се прехвърля на IP-сървъра, където се обработват всички данни и се оценява текущото време на пътуването. Във Мюнхен има повече от 20 V-Rex системи които предлагат точни данни на всеки няколко минути, и системата работи надеждно от 2004 г. насам. >> Повече

Видео Toll
е автоматично и ефективно средство за събиране на пътни такси. От много години успешно са в експлоатация повече от 150 V-Rex  системи за събиране на пътни такси за ("Videomaut") в Австрия.  >> Повече

Анализ на трафик потоци
С използване на автоматично записване на регистрационния номер по пътищата помага значително в разследване на органите. В контекста на данните за трафика могат да бъдат направени надеждни отчети за произход и дестинация на трафика, както и транзитен трафик. >> Повече

Управление на местата за паркиране
ANPR системи за ефективен контрол и анализ на стационарния трафик. Поради засичането на регистрационните номера допълнителна информация може да бъде получена за физическото лице за времето на престой/паркиране или произход. >> Повече

Трафик надзор
зони с ограничен достъп (например пешеходни зони, автобусни алеи) с автоматично разпознаване на регистрационния номер. Чрез разпознаване на регистрационния номер нарушения могат да бъдат записани в "черен списък". Системите за разпознаване на регистрационния номер са надеждно и ефективно решение. >> Повече

Контрол на достъпа Използването на регистрационните номера
Модулната TrafXS система предлага на клиента специфични хардуерни и софтуерни решения, използващи надеждни и устойчиви високотехнологични компоненти. Приложенията варират от прости статистически данни за достъпа и автоматични бариери (напр. достъп на къмпинги и терени) за контрол на достъпа с множествена сигурно чрез идентифициране. В зависимост от приложението, се предлагат различни видове спусъци (външни датчици или задействане на с преглед от вътрешно видео). Могат да бъдат свързани до 8 камери на TrafXS система, като се има предвид, че сигнала от камерата може да бъде зареден аналогично или дигитално (мрежова камера). За да се постигне многократна идентификация на превозните средства / хора. Автоматично засечен регистрационният номер може да се комбинира с RFID или други технологии за самоличност. >> Повече

Проследяване на превозното средство
Докато търси/издирва за моторни превозни средства чрез запис на регистрационния номер системата може да бъде използвана стационарно или мобилно (в превозно средство). Актуализация на списъка за търсене/издирване се извършва или ръчно или автоматично чрез GPRS. Поради стабилни и добре доказани компоненти на TrafXS системата се постига възможно най-добрия резултат, особено точността на четене на номера, е гарантирана. >> Повече
Cichon Automatisierungstechnik GmbH
Fon: +49 (0) 7 21-83 17 28-0
Fax: +49 (0) 7 21-83 17 28-50
Начало | imprint | Карта на сайта | Преглед за принтиране
Contact
Traffic, Security, RFID and Telematics
Video Toll