Лека и здрава конструкция

SAW-Мобилни хомологирани везни за натоварване на колело
oЛека и здрава конструкция. Поради особеният им дизайн везните са много по-нечувствителни към груби пътни настилки. Две или повече SAW везни могат да бъдат комбинирани, за да измерват натоварване на осите или брутно тегло на автомобила. Благодарение на тази връзка е гарантирана голяма гъвкавост, като например едновременно претегляне на множество оси и компютърно-базирано отчитане (разпечатката и архивно съхранение). >> повече

Динамично измерване на ос,
DAW 100 е с високо качество, автоматична система за претегляне и класификация за събиране на данни за трафика. Много приложения са възможни, като статистическата оценка на трафик данни (размер, тегло и скорост на превозните средства). Чрез модула EasyCOM индивидуалните данни на превозни средства могат да се съхраняват и пренасят на отдалечен контролен център чрез GPRS / UMTS. >> повече

Контролна станция за камиони
за ефективно проследяване на претоварени камиони. Докато прекосяват динамичната система за измерване на тегло и оси (напр. PAT Bending Plate), интегрираna в пътната настилка, съответните данни, като например натоварване на осите и брутното тегло на автомобила се събират. В случай че, претоварен камион е открит, данни и видео на живо може да се изпратят до стационарен или мобилен пункт за управление, по-надолу по пътя. Няколко системи в момента са в експлоатация в Германия, Швейцария, Австрия и Полша. >> повече
Cichon Automatisierungstechnik GmbH
Fon: +49 (0) 7 21-83 17 28-0
Fax: +49 (0) 7 21-83 17 28-50
Начало | imprint | Карта на сайта | Преглед за принтиране
Contact
Traffic, Security, RFID and Telematics
CAT is exclusive system partner for IRD/PAT Traffic products in Europe
Vehicle Weighing