Референции

Събиране на данни за трафика
Schleifendetektor AVC Polen

Автоматично разпознаване на регистрационния номер
Einsatzfahrzeug slowakische Mautpolizei

Претегляне на превозните средства WIM

Монтаж, поддръжка и ремонт на динамичните осови везни за статистически цели и за избор на претоварени камиони:

WIM Anlage Polen

• Разпространение и поддръжка на статични, калибрируеми везни за натоварване на колело:

Cichon Automatisierungstechnik GmbH
Fon: +49 (0) 7 21-83 17 28-0
Fax: +49 (0) 7 21-83 17 28-50
Начало | imprint | Карта на сайта | Преглед за принтиране
Contact
Traffic, Security, RFID and Telematics
References